Privacystatement

Pedicure Alblasserdam Stephanie Rijkee
Troelstrastraat 36
2953BM, Alblasserdam
078-6912339

De Europese privacy-verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) is de Europese verordening die gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens’. Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht in alle Europese lidstaten.

Pedicure Alblasserdam Stephanie Rijkee (Pedicure Alblasserdam) biedt pedicure- en podologiebehandelingen om voetproblemen te verhelpen of te verminderen. Voor een passende behandeling moet Pedicure Alblasserdam bepaalde (bijzondere) persoonsgegevens verwerken. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Onze website maakt geen gebruik van zogenaamde “Cookies”. Er wordt dus niets over uw bezoek aan de website opgeslagen.

Pedicure Alblasserdam verwerkt (in een medisch dossier) voor een behandeling de volgende gegevens met genoemde doelen:

- N.A.W.E-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega.
- BSN-nummer en verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing/contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.
- Voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.
- Medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.
- Eventueel foto`s van uw voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines.

Voorafgaand aan een behandeling vragen wij u expliciet toestemming te geven om deze persoonsgegevens te verwerken. Wij doen dat middels een toestemmingsformulier.

Bewaartermijnen

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. In die wet is bepaald dat de zorgverlener het medisch dossier 15 jaar moet bewaren.

Uw Privacyrechten

U heeft het recht uw medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling, of vernietiging van uw dossier te vragen. Ook kunt u vragen uw gegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit).

Als u gebruik wilt maken van bovenstaande rechten kan dat op twee manieren:

- Per aangetekende brief
- Mondeling verzoek tijdens uw bezoek

Uw dossier opvragen per e-mail is om privacy redenen niet mogelijk.

Privacymaatregelen

Pedicure Alblasserdam waardeert uw vertrouwen en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken enkel persoonsgegevens aan andere partijen (derden), die direct zijn betrokken bij het uitvoeren van uw behandeling.

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens

- Telefoon
- Adres